• شماره تماس

    09133099217 - 03136269407 - 03136284872

  • آدرس

    اصفهان .توحید میانی مجتمع اداری پاسارگاد .طبقه اول. واحد شماره ۱۰۱

مطالب پربازدید

تک نرخی کردن نرخ ارز

تک نرخی کردن نرخ ارز

رییس‌ جمهور در مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی بازگرداندن ثبات و آرامش به کشور را سیاست کلیدی دولت دانست و تأکید کرد ارز سال آینده باید تک نرخی شود تا ثبات در بازار تقویت و جلوی بخشی از مفاسد گرفته شود

ادامه مطلب ...

حق داشتن وکیل مدافع مقاله ای از صفورا مهدوی نژاد

حق داشتن وکیل مدافع مقاله ای از صفورا مهدوی نژاد

حق داشتن وکیل مدافع مقاله ای از صفورا مهدوی نژاد

ادامه مطلب ...

مسئولیت‌ ضامن در امور بانکی

مسئولیت‌ ضامن در امور بانکی

مسئولیت‌ ضامن در امور بانکی

ادامه مطلب ...

جذب 500 قاضی شورای حل اختلاف با برگزاری آزمونی مستقل-ایجاد مرکز جذب آزمون در قوه قضاییه

جذب 500 قاضی شورای حل اختلاف با برگزاری آزمونی مستقل-ایجاد مرکز جذب آزمون در قوه قضاییه

جذب 500 قاضی شورای حل اختلاف با برگزاری آزمونی مستقل-ایجاد مرکز جذب آزمون در قوه قضاییه

ادامه مطلب ...

منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

منتفی شدن حق طلاق زوجه در صورت عدم تمکین

ادامه مطلب ...

جایگاه مدعی‌ العموم در نظام قضایی ایران

جایگاه مدعی‌ العموم در نظام قضایی ایران

جایگاه مدعی‌ العموم در نظام قضایی ایران

ادامه مطلب ...

آخرین شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه

آخرین شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه

آخرین شاخص محاسبه خسارت تاخیر تادیه

ادامه مطلب ...

قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری خانم منیژه مشایخی دادیار دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری خانم منیژه مشایخی دادیار دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری خانم منیژه مشایخی دادیار دادسرای دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان

ادامه مطلب ...

آیا حقوق علم است؟

آیا حقوق علم است؟

آیا حقوق علم است؟

ادامه مطلب ...

قانون معافیت های سربازی

قانون معافیت های سربازی

قانون معافیت های سربازی

ادامه مطلب ...

شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک

شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک

شاخص محاسبه میزان مهریه و خسارت تأخیر تأدیه چک

ادامه مطلب ...

عندالاستطاعه بودن مهریه به جامعه تحمیل شد

عندالاستطاعه بودن مهریه به جامعه تحمیل شد

یک حقوقدان با اشاره به موضوع مهریه در قانون حمایت خانواده، گفت در رابطه با مهریه بحث عندالاستطاعه به جامعه تحمیل شد، به دلیل این‌که قانونگذار می‌خواست آمار زندانیان مهریه را کاهش دهد

ادامه مطلب ...

تحلیل جرم‌ شناسی تجاوز به عنف

تحلیل جرم‌ شناسی تجاوز به عنف

تحلیل جرم‌شناسی تجاوز به عنف نعمت احمدی شیوه برخوردمان با متجاوزان به عنف کامل نیست قانون گفته اعدام؛ چه اعدامی که اثبات جرم تقریبا غیرممکن است

ادامه مطلب ...

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد تغییر پست ثابت سازمانی افراد بدون تنزل مقام از اختیارات مدیر است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد تغییر پست ثابت سازمانی افراد بدون تنزل مقام از اختیارات مدیر است

هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای داد تغییر پست ثابت سازمانی افراد بدون تنزل مقام از اختیارات مدیر است

ادامه مطلب ...

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها

ادامه مطلب ...

حکم اعلامی و حکم تاسیسی

حکم اعلامی و حکم تاسیسی

احکام قسمت عمدۀ تصمیمات (اعمال) دادگاهها را تشکیل می­دهد گرفتن حکم ترافعی، هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف خوانده از پاسخ به دعواست و علی­القاعده ، با صدور حکم است که خصومت فصل شده و وظیفه دادگاه در رسیدگی به دعوا پایان می­پذیرد

ادامه مطلب ...

‌ترور 8 قاضی در طول 2 سال

‌ترور 8 قاضی در طول 2 سال

‌ترور 8 قاضی در طول 2 سال

ادامه مطلب ...

آسیب‌ شناسی شروط ضمن عقد

آسیب‌ شناسی شروط ضمن عقد

آسیب‌شناسی شروط ضمن عقد یک وکیل دادگستری مبنای شروط ضمن عقد، حمایت از زن است بهره زن از موافقت دادگاه پس از ازدواج مجدد مرد مشخص نیست

ادامه مطلب ...

اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

اصل 161 قانون اساسی، جایگاه دیوان عالی کشور

ادامه مطلب ...

انتقال خودرو به پارکینگ به دلیل حضور افراد بدحجاب در آن در قانون پیش‌ بینی نشده است

انتقال خودرو به پارکینگ به دلیل حضور افراد بدحجاب در آن در قانون پیش‌ بینی نشده است

انتقال خودرو به پارکینگ به دلیل حضور افراد بدحجاب در آن در قانون پیش‌ بینی نشده است

ادامه مطلب ...